أنت هنا

Department Committees

1. Curriculum Planning and Courses Committee
Coordinator Dr. Farid S. Ataya
Member Dr. Ibrahim A. Al-Nasser
Member Dr. Nasser M. Al-Daghri
Member Dr. Abdulrahman M. Al-Senaidy
Member Dr. Arjumand S. Warsy
Member Dr. Saba Abidi
Member
Khalid A. Al-Eredi
Member
Amal A. Al-Amri
   
2. Teaching Load Committee
Coordinator Dr. Salman A.H. Al-Rokayan
Member Dr. Nasser M. Al-Daghri
Member Dr. Abu Algassim O. Abu Algassim
Member Dr. Abeer M. Al-Dbass
Member Mourtadha M. Sultan
Member
Haifa R. Al-Mubarak
Member
Atekah H. Al-Shammari
   
3. Community Service Committee
Coordinator Dr. Mohammad Ashrafuzzaman
Member Dr. Abdulaziz A. Al-Jafari
Member Dr. Mohammad S. Al-Anazi
Member Dr. Samina H. Haq
Member Dr. Abeer Alghanouchi-Ben Bacha
Member Saleh M. Al-Deghaishm
Member Abdullah M. Al-Amri
Member Areej A. Al-Zahrani
   
4. Standing Committee for the Demonstrators and Caring Outstanding 
Coordinator Dr. Abdullah S. Alhomida
Member Dr. Nasser M. Al-Daghri
Member Dr. Salman A.H. Al-Rokayan
Member Dr. Maha S. Al-Sulaimani
   
5. Conferences and seminars Committee
Coordinator Dr. Omar S. Al-Attas
Member Dr. Abdullah S. Alhomida
Member Dr. Mohamed S. Elrobh
Member Dr. Maha S. Al-Sulaimani
Member Dr. Howaida Attiah
Member Bandr S. Al-Braidy
   
6. E-Learning Committee
Coordinator Dr. Mohamed S. Elrobh
Member Dr. Farid S. Ataya
Member Dr. Gouse Shaik
Member Dr. Mohammad Ashrafuzzaman
Member Dr. Abeer Alghanouchi-Ben Bacha
Member Dr. Samina H. Haq
Member Naseem M. Ayoub
Member
Mohammad H. Al-Helily
Member
Rehab M. Nouh
Member
Lenna S. Al-Suhaibani
   
7. Graduate Studies and Scientific Research Committee
Coordinator Dr. Nasser M. Al-Daghri
Member Dr. Abdulrahman M. Al-Senaidy
Member Dr. Salman A.H. Al-Rokayan
Member Dr. Abdullah S. Alhomida
Member Dr. Farid S. Ataya
Member Dr. Afaf K. Elansary
Member Dr. Sooad K. Al-Daihan
Member Dr. Saba Abidi
Member Mourtadha M. Sultan
   
8. Academic Accreditation Committee
Coordinator Dr. Mohammad D. Bazzi
Member Dr. Mohamed S. Elrobh
Member Dr. Mohammad S. Dawood
Member Dr. Mohammad Ashrafuzzaman
Member Dr. Gouse Shaik
Member Dr. Afaf K. Elansary
Member Dr. Saba Abidi
Member Mohammad A. Al-Laboon
Member Omair A. Al-Shahrani
Member Mona Al-Harbi
Member Nora A. Al-Jebrin
   
9. Development and Quality Committee
Coordinator Dr. Mohammad S. Dawood
Member Dr. Abdulaziz A. Al-Jafari
Member Dr. Farid S. Ataya
Member Dr. Afaf K. Elansary
Member
Mohammad H. Al-Helily
Member Mohammad M. Al-Zahrani
Member Tahani M. Al-Shehry
   
10. Alumni Affairs Committee
Coordinator Dr. Maha S. Al-Sulaimani
Member Dr. Omar S. Al-Attas
Member Dr. Nikhat J. Siddiqi
Member Saleh M. Al-Deghaishm
Member Ftoon A. Al-Jarbou
   
11. Student Advisory Committee
Coordinator Dr. Abu Algassim O. Abu Algassim
Member Dr. Ibrahim A. Al-Nasser
Member Dr. Mohammad S. Al-Anazi
Member Dr. Mohamed S. Elrobh
Member Dr. Sooad K. Al-Daihan
Member Dr. Abeer M. Al-Dbass
Member
Zaki M. Al-Maghrabi
Member Mohammad A. Al-Laboon
Member Walaa Al-Gasim
   
12. Safety Committee
Coordinator Dr. Abdulaziz A. Al-Jafari
Member Dr. Nikhat J. Siddiqi
Member Dr. Seema M. Zargar
Member Ibrahim M. Al-Majed
Member Fahad A. Al-Saloom
Member Khalid A. Aleredi
Member
Arwa I. Khayyat
   
13. Practical Lessons and Labs Committee 
Coordinator Dr. Ibrahim A. Al-Nasser
Member Dr. Howaida Attiah
Member Dr. Abeer Alghanouchi-Ben Bacha
Member Dr. Seema M. Zargar
Member Ibrahim M. Al-Majed
Member Rasheed N. Al-Barrak
Member Fahad A. Al-Saloom
Member Noorah I. Al-Ali
Member
Rehab M. Nouh
 
14. Promotions and Appointments Committee
Coordinator Head of Department
Member Girls Branch Deputy
Member Dr. Omar S. Al-Attas
Member Dr. Abdulrahman M. Al-Senaidy
Member Dr. Abeer M. Al-Dbass